Viraflor Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığırlarda florfenikole duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonları (BRD) ve ayak hastalıkları (ayak çürüğü, akut interdigital nekrobasilloz, enfeksiyöz pododermatitis) tedavisinde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Pratik doz: Kas içi yolla 1 ml/15 kg canlı ağırlık dozda uygulanır.
48 saat sonra uygulama tekrar edilir.
Deri altı yolla 2 ml/15 kg canlı ağırlık dozda uygulanır.
Tek doz yeterlidir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için;
Kas içi uygulamada: 30 gün
Deri altı uygulamada: 44 gün
Süt için: Sağmal sığırlarda kullanılmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır

Ticari Takdim Şekli:
20-50-100 ve 250 ml'lik bal renkli cam şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.