Tenikur Oral Tablet

Kullanım Sahası:
Koyun, at, köpek ve diğer etçil hayvanlarda Taeniasis (şerit), Schistosomiasis (damar kelebeği), koyunlarda Dicrocoelium dentriticum (kum kelebeği) ve köpeklerin trematod (kelebek) invazyonlarının tedavisi ve kontrolünde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Oral yolla uygulanır.
Pratik doz:
Hayvan Türü Kullanımı
Kuzu (30 kg c.a.’ya kadar) ½ tablet
Toklu (30 - 40 kg c.a.) ½ - 1 tablet
Koyun (40 - 60 kg c.a.) 1- 1 ½ tablet
Koyun - Koç (60 kg’den yukarı) 2 tablet
Tay ½ - 1 tablet
At (cüsseye göre) 1- 1 ½ - 2 tablet
Köpek (15 kg’den düşük) ½ tablet
Köpek (15 - 25 kg) 1 tablet
Köpek (25 - 40 kg) 1 ½ tablet
Köpek (40 kg’den yukarı) 2 tablet
Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):

Et ve süt için: ''0'' sıfır gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
İlacı oda ısısında (15-25 °C) muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde; 10 - 50 adet blister ambalajlarda ve kutusuz olarak 100 - 200 - 500 ve 1000 tablet ihtiva eden beyaz polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.