Supraliver-1 Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığırlarda aşağıdaki hastalık hallerinde koleretik ve dijestif olarak kullanılır.
•Sığırlarda gıda indigesyonlarında,
•Buzağılarda hatalı beslemeden kaynaklanan sindirim bozuklukları ve ishallerde,
•Enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar ve organ hastalıkları sebebiyle ortaya çıkan iştahsızlık, geviş almama, timpani, indigesyon, bağırsak tembelliği, konstipasyon ve diğer sindirim bozukluklarında,
•Zehirlenmelerde (özellikle gıda zehirlenmeleri),
•Hepatotoksik bozukluklarda, ikterus, puerperal karaciğer koması ve ketosis gibi hepatodijestif metabolizma hastalıklarında,
•Dana humması, metritis, mastitis, parapleji ve diğer puerperal hastalıklarda (yardımcı tedavi uygulaması olarak),
•İştihanın ve diğer sindirim fonksiyonlarının düzelmesine yardımcı olmak amacıyla her çeşit hastalıkta kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığırlarda kas içi veya damar içi kullanılır.
Erişkin sığırlarda: 30 - 40 ml
Buzağı ve danalarda: 10 - 20 ml
24 saatte bir uygulamanın tekrarlanması önerilmiştir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ''0'' sıfır gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
İlaç açıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde, buzdolabında muhafaza ediliyorsa 3 haſta içinde kullanılabilir.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içinde 100 ml’lik çözelti içeren bal renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.