Spotline Damlatma Çözeltisi

Kullanım Sahası:
Kedi ve köpeklerdeki pire, kene ve ısırıcı bit enfestasyonları ile pirelerin neden olduğu alerjik dermatitis tedavisi ve kontrolünde kullanılır. Köpeklerde sarkoptik uyuz enfeksiyonlarının kontrolüne de yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Damlatma (topikal) şeklinde uygulanır.
Pratik dozları:
Kedi için 0,5 ml
10 kg’a kadar olan köpekler için 0,67 ml
10 – 20 kg arasında olan köpekler için 1,34 ml
20 – 40 kg arasında olan köpekler için 2,68 ml
40 – 60 kg arasında olan köpekler için 4,02 ml miktarlarındadır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
30°C'nin altında saklayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Kediler için 0,5 ml’lik, 10 kg’a kadar olan köpekler için 0,67 ml’lik, 10-20 kg arasında olan köpekler için 1,34 ml’lik, 20-40 kg arasında olan köpekler için 2,68 ml’lik, 40-60 kg arasında olan köpekler için 4,02 ml'lik ikili, üçlü ve beşli pipetler halinde blister ambalaj ile kaplanmış halde karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.