Selephos Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Kuzu, buzağı ve oğlaklarda beyaz kas hastalığının tedavisi ve korunmasında, her yaş hayvanda kas distrofilerine bağlı tutukluk, takatsizlik ve parezis hallerinde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Kas içi veya deri altı yollarla enjekte edilir.
Kuzu ve Oğlaklar : 1 - 2 ml
Buzağı : 4 - 6 ml
Koyun, Keçi : 3 - 6 ml
Dana : 10 - 20 ml
Sığır, At : 20 - 30 ml
Koruyucu uygulamalar 3 - 4 haſta aralıklarla tekrarlanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ''0'' sıfır gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
İlacı oda ısısında (15 - 25°C) ışıktan koruyunuz muhafaza ediniz.
+4°C'nin altında bırakmayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 30 aydır.
İlk kullanımdan sonra oda ısısında 3 haſta etkinliğini kaybetmez.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutularda 20-50-100 ve 250 ml’lik bal renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.