Rabenzole Oral Tablet

Kullanım Sahası:
Sığırlarda; karaciğer kelebekleri, kum kelebeği, mide-bağırsak kıl kurtları, akciğer kıl kurtları ve buzağılardaki askarit invazyonlarından kaynaklanan enfeksiyonların sağaltım ve korunmasında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığırlarda oral olarak kullanılır.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği takdirde, Rabenzole Oral Tablet paraziter invazyon durumuna göre farklı 2 doz seçeneği ile uygulanabilir:
**Rabenzole Oral Tablet’in normal dozu 20 kg canlı ağırlık için 1 tablettir (7,5 mg / kg rafoksanid + 100 mg / kg tiyabendazol). Bu dozda uygulandığında, 6 haftalıktan büyük genç formlar dahil, karaciğer kelebeklerine, kum kelebeğine, akciğer ve mide - bağırsak kıl kurtlarına etkilidir.
**40 kg vücut ağırlığı için 1 tablet (3,75 mg / kg rafoksanid + 50 mg / kg tiyabendazol farmakolojik etkin doz seviyesi) ise sadece ergin kelebekleri ve kıl kurtlarının hem erişkin hem de larval formlarına karşı kullanılır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 28 gün
Süt için: İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlara uygulanmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde; 10 - 25 - 50 tabletlik blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.