Procapen Enjeksiyonluk Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Sığır, at ve koyunlarda penisiline duyarlı bakterilerden kaynaklanan bakteriyel pneumoni, pyelonefrit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Derin kas içi yolla uygulanır. Pratik dozu: 1 ml / 25 kg canlı ağırlığa uygulanır. Günde 1 uygulama yapılır.
Tedavi, belirtilerin durumuna göre 3-5 gün sürer.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlarda;
Et için: 10 gün
Süt için: 4 gün (8 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Serin yerde (8-15°C) saklanır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
20-50-100 ve 250 ml'lik renksiz cam şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.