Ovizan Oral Tablet

Kullanım Sahası:
Sığır ve koyunlarda mide-bağırsak kıl kurtları, akciğer kıl kurtları, ergin karaciğer kelebekleri ve bağırsak şeritleri kaynaklı parazit enfestasyonlarının tedavi ve kontrolü amacıyla kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Pratik doz tablosu
Hayvan Türü Kullanımı
Kuzu (25 kg’a kadar) ½ tablet
Koyun (50 kg’a kadar) 1 tablet
Dana (Her 50 kg için ) 1 tablet
Sığır (Her 50 kg için) 1 tablet
İlkbaharda meraya çıkmadan önce ve sonbaharda meradan döndükten sonra yılda iki uygulama yapılır

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için;
Sığırlarda: 28 gün
Koyunlarda: 21 gün
Süt için;
Sığırlarda: 5 gün (10 sağım)
Koyunlarda: İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden sonra 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde; 60, 100 ve 1000 tablet içeren beyaz polietilen şişelerde ve 10, 50, 100 tablet ihtiva eden blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.