Oviren Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:

İnek, kısrak ve tavşanlarda ovaryumdaki fonksiyonel bozukluklara bağlı dölerme hastalıkları sağaltımı, ovülasyon indüksiyonu ve döl tutmanın artırılması için kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
İnek ve kısraklarda kas içi yolla, tavşanlarda deri altı yolla uygulanır.
İneklerde 2,5 -5 ml, kısrakta 10 ml, tavşanda 0,2 ml uygulanır.
Kullanım ayrıntıları için prospektüsü okuyunuz.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ''0'' sıfır gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Açılan şişeler buzdolabı koşullarında 5 gün içinde kullanılabilir.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içinde 10 ml'lik cam şişelerde ve karton kutu içinde 5 x10 ml'lik cam şişeler şeklinde satışa sunulmuştur.