Metafix Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır ve atlarda, enfeksiyonların ve intoksikasyonların tedavisinde genel durum düzenleyici ve asıl tedaviye destek olarak kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Kas içi, damar içi ve deri altı yolla uygulanır.
Pratik doz:
Yetişkin at ve sığırlarda: 250 ml'ye kadar
Dana ve taylara: 80-100 ml
Buzağılara: 50-70 ml

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 12 gün
Süt için: Sütü insan tüketimine sunulan ineklerde kullanılmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
Açıldıktan sonra +2 ve +8 °C arasında saklandığında, 28 gün süreyle etkinliğini korur.

Ticari Takdim Şekli:
100, 250 ve 500 ml'lik renksiz cam şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.