Lutelen Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır ve atlarda dölerme ile ilgili çeşitli endikasyon alanlarında luteolitik olarak kullanılır

Kullanışı ve Dozu:
Kas içi enjekte edilir.
Pratik doz:
İnek: 2 ml
Kısrak: 1-2 ml uygulanır.
Kullanım ayrıntıları için prospektüsü okuyunuz.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 1 gün
Süt için: "0" gün

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
5x2 ml ampul, 10ml ve 20 ml'lik renksiz cam flakonlarda, karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.