Fosfotonik %20 Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek ve kedilerde metabolizma uyarıcı, tonik ve roborant amaçla kullanılır. Diğer tedavileri takviye amacı ile veya tek başına, aşağıdaki hallerde kullanılır:
• Paresis puerperalis (Dana humması), eklampsiya, ahır tetanisi, transit tetani ve diğer hipokalsemik hastalıklarda kalsiyum tedavisinin takviye edilmesi,
• Doğum sonrası dönemlerde ortaya çıkan karaciğer dejenerasyonları, puerperal karaciğer koması, puerperal hemoglobinüri ve benzeri metabolizma hastalıklarının önlenmesi,
• Doğum sonrası takatsizlik ve durgunluk halleri, güç doğumlar, retentio secundinarum ve inertia uteri halleri,
• Yeni doğan yavrularda: Halsizlik, ayakta duramama, gelişme geriliği, hareket bozuklukları, iskelet ve eklem bozuklukları,
• Gelişme çağındaki çiſtlik hayvanlarında, kedi ve köpek yavrularında gelişme geriliği, raşitizm ve diğer osteodistrofik bozukluklar,
• Erişkin hayvanlarda osteomalazi, hareket bozuklukları, fertilite düşüklükleri ve verim düşüklüklerinde,
• Bütün hastalıkların nekahat devrelerinde, anemi, kaşeksi, bitkinlik ve takatsizlik hallerinde,
• Normal hayvanlarda gelişmeyi hızlandırmak, verimleri artırmak, direnci yükseltmek, besi performansını, iş ve spor hayvanlarının performanslarını yükseltmek.

Kullanışı ve Dozu:
At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek ve kedilerde:
Deri altı, kas içi ve damar içi uygulanır.
Pratik dozu:
Büyük hayvanlarda: 5 - 10 - 20 ml
Küçük hayvanlarda: 1 - 3 ml'dir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
İlk kullanımdan sonra 28 gün süreyle etkisini korur.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutularda 50 ve 100 ml'lik bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.