Fluvet %1 Dökme Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır ve koyunlarda ergin ve gelişme dönemindeki kan emici bitler, ısırıcı bit, koyun yapağı biti, tek ve çok konaklı keneler ve psoroptik uyuz etkenlerinden ileri gelen enfestasyonların sağaltımı ve kontrolünde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığır ve koyunlarda:
Deri yüzeyine uygulanır.
1ml/10 kg canlı ağırlığına uygulanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için;
Sığır ve koyunlarda: ''0'' gün
Süt için;
Sığırlarda: ''0'' gün
Koyunlarda: İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Özel ölçekli 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml'lik plastik şişelerde satışa sunulmuştur.