Eprinomec Dökme Çözelti

Kullanım Sahası:
Süt ve besi sığırlarında gastrointestinal nematodlar, akciğer kıl kurtları, Hipoderma larvaları (parazitik devreler), uyuz etkenleri, bitler, tek konaklı keneler, boynuz sineği ve yarakurdu kaynaklı parazit enfestasyonlarının tedavi ve kontrolü amacıyla kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Deri yüzeyine uygulanır.
Süt ve besi sığırlarında;
1ml/10 kg canlı ağırlığına uygulanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 21 gün
Süt için: "0" gün

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içinde 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1 litrelik özel ölçekli beyaz plastik şişelerde ve 5 litrelik plastik bidonlarda satışa sunulmuştur