Dolarjin Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
At, sığır ve köpeklerde antienflamatuvar, analjezik, spazmolitik ve antipiretik olarak kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Yavaş damar içi ve kas içi yollarla uygulanır. Pratik dozları:
At (her 500 kg için) : 20 - 60 ml
Sığır (her 500 kg için) : 20 - 40 ml
Köpek (her 10 kg için) :1 - 2 ml

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 12 gün
Süt için: İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25°C) ışıktan koruyarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik çözelti içeren bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.