Devamed Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır, at, köpek ve kedilerde genel kapsamıyla intermedier metabolizma hastalıklarının ve çeşitli etmenlere bağlı gelişen yangısal, romatizmal, toksik, alerjik ve anafilaktik hastalıkların sağaltımında tek başına veya destekleyici olarak kullanılır.

Sistemik olarak; Yangısal, romatizmal, toksik,alerjik ve anaflaktik hastalıkların sağaltımında kullanılır.Geviş getirenlerde beslenmeye bağlı gelişen ketosiz, gebelik toksemisi ve tetani sağıtımında glukoneogetik amaçla, akut mastitis, metritis, agalaksi, travmatik gastritis, piyelonefritis ve septik endotoksik şok durumlarında destekleyici sağaltım amacıyla, perakut ve akut enfeksiyon hastalıklarında; aşırı duyarlılık reaksiyonları, anaflaktik ve toksik şok hallerinde, akut interstisyel anfizem ve ödem, bronşial astım, sığırlarda akut interstisyel vgmera anfizeminde yangı ve eksudasyon azaltıcı ve şok önleyici olarak; zehirli hayvan sokmaları, ilaç ve zehirli madde alerjileri, dolaşım kollapsı, şok tedavisinde kullanılır. Köpeklerde otoimmun hastalıklarda immunosupressif olarak, alerjik deri hastalıkları, ültiker, kaşıntı,ekzama, otitis eksterna olguları tedavi edici ve destekleyici olarak, atlarda akut furbür sağaltımında antialerjik ve yangı azaltıcı olarak, antiromatizmal, antiflojistik,
Yerel olarak; Enfeksiyoz nitelikte olmayan tendinitis,kas travmaları, tendovaginitis, sinovitis, artritis, periartritis, osteoarthritis, arthrozis, lukzasyon, distorsiyon, göz hastalıklarında yerel yangı, eksudasyon ve granülasyon azaltıcı olarak kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığır, at, köpek ve kedilerde kas içi olmak üzere, damar içi ve deri altı yolla; yerel etki sağlanması amacıyla da eklem içi olarak uygulanır.
Pratik Dozu:
Sığır: 1,5 - 5 ml (en fazla 10 ml)
At : 0,5 -1,3 ml
Dana ve düve: 0,5 - 2 ml
Koyun ve keçi: 0,5 - 1 ml
Köpek: 0,1 - 0,25 ml
Kedi: 0,1 ml

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığırda;
Et için: 21 gün
Süt için: 3 gün (6 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml'lik bal renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.