Cesamolin Oral Süspansiyon Granülü

Kullanım Sahası:
At, kedi, köpek, sığır, koyun, keçi, tavuk ve hindilerde sindirim kanalına lokalize olan neomisine duyarlı patojen bakterileri imha etmek ve ishalin durdurulmasına yardımcı olmak amacı ile kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
At, sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde su veya sütle karıştırarak içirmek, tavuk ve hindilerde içme sularına katmak suretiyle kullanılır. Günlük dozlar iki veya üçe bölünerek 8 - 12 saat aralıklarla verilir.
At - sığır (her 100 kg için): 25 - 50 g / gün (4-8 poşet)
Buzağı - tay (her 50 kg için) : 12 -25 g / gün (2 - 4 poşet)
Koyun - keçi (her 40 kg için) : 10 g / gün (1,5 poşet)
Kuzu - oğlak (her 10 kg için) : 2,5 kg / gün (0,5 poşet)
Kedi - köpek (her 4 kg için) : 1 - 2 g / gün (1/6 - 1/3 poşet)
Kanatlılar (100 kg için) : 25 - 75 g / gün (4 - 12 poşet)
Normalde 2 - 3 gün kullanılır. Gerektiğinde kullanım süresi uzatılabilir. Ancak, mide – bağırsak mikroflorasının olumsuz etkilenmemesi ve doz aşımına bağlı konstipasyon oluşmaması için aralıksız 5 günden daha uzun bir süre kullanılmaması tavsiye olunur.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 1 gün
Süt için: ''0'' gün
Yumurta için: 1 gün

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
İOda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
6 gramlık alüminyum folyo poşetler, 10’ar adetlik kutularda ve 75 gramlık plastik şişeler 30 gramlık plastik ölçeklerle karton kutularda satışa sunulmuştur.