Calfix Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır, at, koyun ve keçilerde kalsiyum ve magnezyum eksikliklerinde, kalsiyum ve magnezyum desteğine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Damar içi ve deri altı yolla uygulanır.
Pratik doz:
200-500 kg arasındaki at ve sığırlarda: 80-100 ml uygulanır.
25-50 kg arasındaki koyun ve keçilerde: 15-25 ml uygulanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için "0" gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam şişeler karton kutu içerisinde, 500 ml’lik amber renkli cam şişeler strafor ambalaj içerisinde satışa sunulmuştur.