Blotic %7 Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat

Kullanım Sahası:
Sığır, koyun ve keçilerde; keneler, uyuz etkenleri, bitler, pireler, yara kurtları ve ısırıcı, sokucu ve kan emici sineklerle mücadelede kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığır, koyun ve keçilere; banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulanır
Hayvan türleri Parazit çeşitleri Uygulama şekli Blotic % 7
Sığır, Koyun, Keçi Kene, uyuz, miyazis etkenleri, bit ve diğer böcekler Banyo 1 ton suya 750 ml veya 100 litre suya 75 ml
Sığır, Koyun, Keçi Keneler, uyuz, miyazis etkenleri ve diğerleri Islatma ve püskürtme 1 ton suya 1 litre veya 100 litre suya 100 ml
Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 14 gün
Süt için; İnek: 15 gün (30 sağım)
Koyun ve Keçi: 10 (20 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15 - 25°C) ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
Ateşten uzak ağzı kapalı olarak muhafaza edilir.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 60 aydır.
Blotic ile hazırlanan püskürtme ve yıkama çözeltileri, kapalı kaplar içinde tutulmak kaydı ile 2 haſta içinde kullanılabilir. Banyolukta arta kalan kirli ilaç çözeltileri en fazla 3 gün içinde kullanılabilir.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde; 100 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik beyaz plastik şişelerde, 5 L’lik beyaz renkli coex bidonda ve 5 L ile 20 L’lik teneke kutularda satışa sunulmuştur.