Bekombin Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Bütün hayvan türlerinde genel durgunluk ve depresyon halleri, gelişme geriliği, anemi, bitkinlik, nekahat ve stres halleri, kas zafiyeti, hareket bozuklukları, tutuk yürüyüş, ataksi, parezis, kramplar, konvülsiyonlar, polinöritis, yemlerden veya yanlış yemlemeden kaynaklanan sinirsel bozukluklar, hareket bozuklukları ve sindirim bozuklukları (atoni, spazm, konstipasyon, ishal vb.), görme bozuklukları, katarakt ve oral antibakteriyel uygulamalarda vitamin takviyesi amacıyla kullanılır. Geviş getiren hayvanlarda; serebrokortikal nekroz , rasyon değişikliği veya hatalı yemlemeden kaynaklanan gıda indigesyonları, küflü yem zehirlenmelerinde kullanılır. Atlarda; tiamin antagonistleri ile zehirlenmeler (eğrelti otu zehirlenmesi, at kuyruğu zehirlenmesi), diğer nöropatilerde kullanılır. Kedi, köpek, mink ve tilkiler; siyah dil hastalığı, tiamin antagonistleri ile zehirlenmeler, nöropatilerde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
At, sığır, manda : 10 - 20 ml
Dana, malak, tay : 5 - 10 ml
Süt buzağısı, malak, tay : 3 - 5 ml
Koyun, keçi : 3 - 4 ml
Kuzu, oğlak : 1 - 2 m l
Domuz : 2 - 4 ml
Domuz yavrusu : 0,5 - 2 ml
Köpek (cüsseye göre) : 0,5 - 5 ml
Kedi, tavşan : 0,3 - 1 ml

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ''0'' sıfır gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
İlk açıldığı tarihten itibaren 1 haſta içinde; buzdolabında muhafaza ediliyorsa 4 haſta içinde kullanılabilir.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutularda 20 - 50 ve 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.