Avromec Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır ve koyunlarda ivermektine duyarlı iç ve dış parazit enfestasyonlarının sağaltım ve korunmasında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sadece deri altı yolla uygulanır.
KOYUN SIĞIR
Canlı ağırlık (kg) Doz (ml) Canlı ağırlık (kg) Doz (ml)
20 – 25 0,5 50 - 100 1 - 2
25 – 50 1 100 - 200 2 - 4
50 – 75 1 - 1,5 200 - 400 4 - 8

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 35 gün
Koyun: 42 gün
Süt için: Sağmal sığır ve koyunlarda kullanılmaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde; 20 - 50 - 100 ml'lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.