Surcalce Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır, koyun, keçi ve atlarda hipokalsemik hastalıklara karşı kullanılır. İneklerde süt humması (dana humması, parezis puerperalis), transit tetani, doğum öncesi ahır tetanisi, sığırlarda çayır tetanisi, kısraklarda laktasyon tetanisi; kaslarda takatsizlik ve gevşeklik (parezis), hayvanın ayağa kalkmasını güçleştiren diğer hastalık halleri; kanlı ishal olayları, yaralanmalar, iç kanama olayları, sığırlarda kan işeme hastalığı (haematuria vesicalis bovis), burun kanaması ve kanama ile seyreden diğer bütün hastalıklarda kanı durdurmak amacıyla ve asıl tedavinin yanında destekleyici olarak; tüm alerjik hastalıklarda; ürtiker (kurdeşen), serum hastalığı, arpalama (fürbur), anazarka (morbus maculosus), alerjik meme ödemleri ve çeşitli gıda ekzantemlerinin tedavisinde; damar geçirgenliğinin artışına bağlı ödemler, kollaps hali, zehirli hayvan sokmaları; gıdai hazımsızlık (rumen asidozu), küflü ve bozuk yemlerden ileri gelen hastalıkların tedavisinde; kırık kemiklerin kaynamasının çabuklaştırılması, flor zehirlenmesine bağlı kemik hastalıkları; Surcalce’nin ihtiva ettiği etkin maddelerin eksikliği ve yokluğunda, kas sistemlerinde sinir impulslarının geçişinin düzenlenmesinde, damar geçirgenliğinin azaltılmasında, vücut sıvılarında dengenin sağlanmasında ve mineral metabolizması düzenleyici etkilerinden yararlanmak amaçlarıyla muhtelif organ ve sistem hastalıklarında, ilaç ve yem zehirlenmelerinde, ağır metallerle zehirlenmelerde, genel durgunluk hallerinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Kullanışı ve Dozu:
Damar içi infüzyon veya enjeksiyon, kas içi ve deri altı yollarla uygulanır.
At: 80-100 ml
Sığır:80-100 ml
Koyun-keçi : 15-25 ml

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ''0'' sıfır gündür

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde; 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.