Nutrisyoneller

 
Avit-K Oral Çözelti Tozu
Vitamin ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Destekleyici olarak; etlik civciv, etlik piliç, yumurtacı civciv, yumurtacı piliç ve yumurtacı tavukların, hindilerin ve diğer kanatlı hayvanların içme sularının 100 litresine 25 gram, verim düşüklüğü dönemlerinde ise içme sularının 100 litresine 50 gram katılıp, iyice karıştırılarak verilir. 10 baş kuzu ve oğlağa içme sularına karıştırılarak günde 4 gram (ortalama 1 çay kaşığı), 2 baş buzağıya günde 4 gram (ortalama 1 çay kaşığı) iyice karıştırıldıktan sonra verilir.
Bioton Oral Çözelti
Yüksek süt verimli inek, koyun ve keçilerde; verim kaybına neden olabilecek mineral eksikliklerinde, enerji metabolizması ve elektrolit dengesizliklerinde, doğum ve metabolik hastalıklardan kaynaklanan stres hallerinde metabolizmanın desteklenmesi amacıyla veteriner hekimin tavsiyesine göre uygun bir doz tabancasıyla veya direkt şişeden içirilerek kullanılır. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
Hayvan Türü Kullanımı
İnek 250 ml - 500 ml Bioton, günde 2 defa, gerek duyulduğu sürece kullanılır.
Koyun, Keçi 40 ml - 60 ml Bioton, günde 2 defa, gerek duyulduğu sürece kullanılır.
Buzağı, Dana 100 kg canlı ağırlık için; 50 ml Bioton, 5 gün süre ile kullanılır.
 
Evit-Se Oral Çözelti Tozu
Vitamin E ve selenyum ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Destekleyici olarak; kuzu, buzağı ve oğlaklara her 20 kg. canlı vücut ağırlığı için 5 gram, içme suyuna katılıp, iyice karıştırılarak bir defa verilir. İhtiyaç duyulursa 2-3 hafta aralıklarla bu uygulamaya devam edilir. Koyun, keçi, sığır ve atlara her 50 kg. vücut ağırlığı için 10 gram, içme suyuna katılıp, iyice karıştırılarak bir defa verilir. İhtiyaç duyulursa 2-3 hafta aralıklarla bu uygulamaya devam edilir. Kanatlı hayvanlarda ise, içme sularının 1 litresine 100 gram katılıp, iyice karıştırılarak verilir. İhtiyaç duyulursa 5-7 gün süre ile bu uygulamaya devam edilir.
 
Picasol Oral Çözelti
Kanatlılarda ve ruminantlarda çeşitli mineral eksikliklerinde ve stres faktörlerinden kaynaklanan durumlarda metabolizmanın desteklenmesi amacıyla içme suyuna katılarak kullanılır.
Picasol Oral Çözelti katılan içme suları her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Uygulama boyunca hayvanlar, hazırlanan içme suyu dışındaki diğer su kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Hayvanların genel durumuna göre uygulamaya 3-4 gün devam edilir ve her ay tekrarlanabilir.
Hayvan Türü Kullanımı
Besi Sığırları 100 kg canlı ağırlık için; 20 ml Picasol / 1 L içme suyu
Süt Sığırları 100 kg canlı ağırlık için; 30 ml Picasol / 1 L içme suyu
Buzağı, Dana 15 ml Picasol / 0,5 L içme suyu
Koyun ve Keçiler 10 ml Picasol / 2 bardak içme suyu
Kuzu ve Oğlaklar 5 ml Picasol / 2 bardak içme suyu
Tavuk ve Hindiler 2,5 – 5 L Picasol / 1 ton içme suyu
(1000 hayvan için 0,5 L Picasol / günlük içme suyu)
Civciv ve Piliçler 1 - 2 L Picasol / 1 ton içme suyu
(1000 hayvan için 200-400 ml Picasol / günlük içme suyu
 
Süpervit Forte Oral Çözelti Tozu
Vitamin ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Destekleyici olarak, Etlik ve yumurtacı tavukların, hindilerin ve diğer kanatlı hayvanlar ile kuzu, buzağı, oğlak, koyun, keçi, besi sığırı, süt ineği, at ve tavşanların içme sularının tonuna 20 gr, verim düşüklüğü dönemlerinde ise içme sularının tonuna 100 gr. katılıp, iyice karıştırılarak verilir.
Hayvan Türü Kullanımı
20 baş kuzuya veya oğlağa Günde 4 gr (ortalama 1 çay kaşığı)
4 baş buzağıya Günde 4 gr (ortalama 1 çay kaşığı)
2 baş danaya Günde 4 gr (ortalama 1 çay kaşığı)
1 baş ata Günde 4 gr (ortalama 1 çay kaşığı)
1 baş süt ineğine Günde 4 gr (ortalama 1 çay kaşığı)
10 baş koyun veya keçiye Günde 4 gr (ortalama 1 çay kaşığı)
50 baş tavşana Günde 4 gr (ortalama 1 çay kaşığı)
 
Vitamix Formula Oral Çözelti Tozu
Arıların vitamin ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. 5 litre şerbete veya içme suyuna 8 -10 gr (ortalama 2 çay kaşığı) katılıp, iyice karıştırılarak verilir.