Nevapen Enjeksiyonluk Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Sığır , at, koyun ve köpeklerde penisilin ve neomisin kombinasyonuna duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında kullanılır.
Mastit ve metrit tedavisinde parenteral destek tedavisi amacıyla kullanılır .

Kullanışı ve Dozu:
Derin kas içi yolla uygulanır.
Pratik doz:
1 ml/20 kg c.a./gün dozunda uygulanır.
Günde 1 uygulama olmak üzere toplamda 3 uygulama yapılır .

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: Sığırlarda 60 gün, Koyunlarda 70 gün
Süt için: 8 gün (16 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Isı ve ışıktan uzakta, 15°C’nin altında ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik renksiz cam şişeler karton kutularda veya çoklu strafor ambalajlarda satışa sunulmuştur.