Metrizin Uterus İçi Tablet

Kullanım Sahası:
Uterus enfeksiyonlarının (metrit) klinik sağaltımı, plasentanın retensiyonu sonucunda gelişen retentio secundinarum olgularının klinik ve koruyucu sağaltımında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
İnek, kısrak ve koyunlarda uterus içi yolla uygulanır.
İnek ve kısraklara 2- 4 tablet, koyunlara da 1- 2 tablet uygulanır.
Gerekli görüldüğünde 24 saat aralıklarla 2 kez daha tekrarlanabilir

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlarda;
Et için: 14 gün
Süt için: 5 gün (10 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton içinde 2 x 5 tablet içeren alüminyum folyo ile desteklenmiş pvc blister ambalajla kaplı olarak satışa sunulmuştur.