Kurusef Meme İçi Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Kuru dönemdeki ineklerde, sefapirine duyarlı etkenlerden kaynaklanan mastit tedavisinde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Her enfekte meme lobuna 1 enjektör içeriği verilir.
İlaç verilecek olan meme lobu uygulamadan önce tamamen sağılıp boşaltılmalı ve meme başı temizlenmelidir.
Uygulama bir kere yapılır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresinde ve son uygulamayı izleyen 42 gün geçmeden inekler kesime sevk edilmemelidir. Son uygulamayı izleyen 19 gün (38 sağım) içinde elde edilen inek sütleri insan gıdası olarak kullanılmamalıdır. Doğumdan sonraki 3 gün süresince elde edilen sütler insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
25°C’nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Işıktan korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli:
10 g’lık polietilen enjektörler 50 adetlik karton kutuda satışa sunulmaktadır.