Marbozon Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığırlarda P. multocida, P. haemolytica ve Mycoplasma bovis'in sebep olduğu solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Kas içi, deri altı ve damar içi uygulanır.
Pratik dozu: 1ml / 50 kg c.a., 3-5 gün uygulanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 6 gün
Süt için: 3 gün (6 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutularda 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.