Clavax-SD Meme İçi Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Laktasyondaki ineklerde klavulanik asit + amoksisilin kombinasyonuna duyarlı bakterilerden kaynaklanan akut ve kronik mastit olgularında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Uygulamadan önce ve sonra meme başının temizlenmesine dikkat edilmelidir.
Enfekte meme lobu iyice sağıldıktan sonra her bir enfekte meme lobuna 1 enjektör içeriği verilir.
12 saatte bir olmak üzere toplam üç uygulama yapılır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 10 gün
Süt için: 4 gün (8 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
25 ̊C’nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
10 g’lık polietilen enjektörler; 50 adetlik enjektör içeren karton kutularda satışa sunulmuştur.