Lactovet Meme İçi Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Laktasyondaki ineklerde klinik mastitis olgularında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağılıp sütü boşaltılmalıdır.
Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.
Uygulama 12 saat arayla tekrar edilir. Toplam 3 uygulama yapılır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 10 gün
Süt için: 4 gün (8 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
4-10-20 ve 50 adetlik karton kutulardaki 10 ml'lik polietilen enjektörler,
içerisinde antiseptikli mendil ile birlikte satışa sunulmuştur.