Fulinaljin Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır, at ve köpeklerde analjezik, antipiretik, antienflamatuvar, antiromatizmal ve endotoksik şoku tedavi edici amaçlarla kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığır ve atlarda kas içi ve damar içi, köpeklerde de deri altı ve damar içi enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Pratik dozları:
At: 1 ml / 45 kg
Sığır: 2 ml / 45 kg
Köpek: 0,2 ml / 5 kg

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) :
Sığırlarda;
Et için: 21 gün
Süt için: 5 gün (10 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Kendi ambalajı içinde, oda ısısında (˂ 25°C) ve ışıktan korunmak suretiyle muhafaza edilir.
Dondurulmamalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.
Ambalajı açılan ilacın 28 gün içerisinde kullanılması gerekir.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik cam şişelerde satışa sunulmuştur.