Enrovet Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Hedef hayvan türlerinde enrofloksasine duyarlı Gram (+) ve Gram (-) bakteriler ile mikoplazmalardan ileri gelen sistemik ve yerel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Sıklıkla karşılaşılan pasteurella ve mikoplazma enfeksiyonları, hemorajik septisemi, yeni doğanların bulaşıcı ve enzootik pnömonileri, E. coli ve Salmonella enfeksiyonları (enfeksiyöz enteritisler), septisemiler ve diğer yumuşak doku enfeksiyonları ve viral enfeksiyonlarla karışan komplike sekonder bakteriyel
enfeksiyonlarda kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Deri altı, kas içi ve damar içi uygulanır. Pratik dozları:
Kuzu Koyun Buzağı Dana - Düve Sığır
10 - 20 kg canlı ağırlığı 20 - 40 kg canlı ağırlığı 50 - 100 kg canlı ağırlığı 100 - 200 kg canlı ağırlığı 200 - 400 kg canlı ağırlığı
¼ - 1 ml 0,5 - 1 ml 1,2 - 2,5 ml 2,5 - 5 ml 5 - 10 ml


Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için;
Sığır:14 gün
Koyun: 10 gün
Süt için;
Sığır: 4 gün (8 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Rutubetsiz ve 25˚C’den düşük serin ortamlarda, güneş ışığına karşı korunarak muhafaza edilir.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
20 ml, 50 ml ve 100 ml'lik flakonlar karton kutularda satışa sunulmuştur.[/one]