Corafen Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığırlarda, enfeksiyöz solunum yolu hastalıklarında yangın giderici olarak kullanılır.
Uygun antienfeksiyöz tedavi ile birlikte uygulanmalıdır.
Köpeklerde operasyon sonrası ağrı ve yangı kontrolünde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığır ve köpeklerde deri altı kullanılır.
Pratik doz:
Sığırlar için: 1 ml/35 kg c.a.
Köpekler için: 1 ml/12,5 kg c.a.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) :
Sığırlarda;
Et için: 21 gün
Süt için: 0 gün

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25ºC) ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20-50-100 ve 250 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur. [/one_second]