Combivet Enjeksiyonluk Süspansiyon

Kullanım Sahası:
At, sığır, koyun ve köpeklerde sistemik ve septisemik enfeksiyonlar, viral enfeksiyon kaynaklı sekonder bakteriyel enfeksiyonların
sağaltımında kullanılır. Başlıca Gurm, Erizipel, Listerioz, Leptospiroz, Pastörelloz, Aktinomikoz, Aktinobasilloz, Yanıkara, Çatal Çürüğü, septisemi, peritonit, piyelonefrit, sistit, flegmon, akne, omfaloflebit, apse gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında, yara enfeksiyonlarında ayrıca mastit ve metritlerde sistemik olarak kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığır, at ve koyunlarda derin kas içi,
Köpeklerde deri altı uygulanır.
Damar içi yolla uygulanmamalıdır.
Pratik dozu: Sığır, at ve koyun için 1 ml / 25 kg c.a.'dır.
Köpekler için 1 ml / 10 kg c.a.'dır.
Bu dozlar 24 saat aralıkla 3 gün süreyle uygulanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlarda;
Et için: 60 gün
Süt için: 8 gün (16 sağım)
Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Işıktan korunarak ve 25˚C’nin altındaki ortamlarda dondurulmaksızın muhafaza edilir.
Açıldıktan sonra buzdolabında +2˚C ile +8˚C arasında saklanan ilaç 28 gün süreyle etkinliğini korur.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam şişelerde karton kutularda satışa sunulmuştur.