Climox Enjeksiyonluk Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Sığır, koyun ve köpeklerde amoksisilin ve kolistin kombinasyonuna duyarlı bakterilerden kaynaklanan;
Sindirim sistemi enfeksiyonları,
Solunum sistemi enfeksiyonları,
Genital sistem enfeksiyonları,
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ve postoperatif enfeksiyonlardan korunma amacıyla kullanılır.

Kullanılışı ve Dozu:
Koyun ve sığırlarda kas içi, köpeklerde kas içi veya deri altı verilir.
Pratik dozu: 1 ml/10 kg c.a./gün
Tedaviye 3-5 gün devam edilir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlarda;
Et için: 21 gün
Süt için: 5 gün (10 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml'lik renksiz cam şişeler ve 50 ml, 100 ml, 250 ml'lik renksiz polivinilklorit şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.