Clemipen-Strep RTU Enjeksiyonluk Süspansiyon

Kullanım Sahası:
At, sığır ve koyunlarda benzilpenisilin ve streptomisin kombinasyonuna duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlarda kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Kas içi enjekte edilir. Pratik olarak; günde 1 ml / 20 kg canlı ağırlığa verilir. Tedaviye 3-4 gün devam edilir.


Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için; Sığır ve koyunlarda: 60 gün
Süt için; Sığır ve koyunlarda: 8 gün (16 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Serin yerde (8 - 15 °C ) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.


Ticari Takdim Şekli:
50,100,250 ml'lik renksiz cam şişelerde ve 50,100,250 ml'lik polivinilklorit şişelerde strafor ambalaj içerisinde satışa sunulmuştur.