Clemipen-Strep Enjeksiyonluk Süspansiyon Tozu ve Çözücüsü

Kullanım Sahası:
At, sığır, koyun ve köpeklerde penisilin ve streptomisine duyarlı bakterilerden ileri gelen sistemik ve septisemik enfeksiyonların; viral enfeksiyonlarla birlikte seyreden sekonder bakteriyel enfeksiyonların ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Kas içi yolla uygulanır. Damar içi uygulama yapılmamalıdır.
At, sığır :5 ml (her 100 kg için)
Koyun :1 ml (her 10 kg için)
Buzağı, kuzu :1 ml (her 10 kg için)
Köpek :1 ml (her 10 kg için)

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için; Sığır ve koyunlarda: 14 gün
Süt için; Sığır ve koyunlarda: 4 gün (8 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Güneş ışığından korunarak, 25°C’den düşük yerlerde tutulur.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.
Enjeksiyon için hazırlanıp bir bölümü kullanıldıktan sonra arta kalan süspansiyon, asepsi şartlarına uymak ve buzdolabında + 2°C ile + 8°C ısıda kendi ambalajı içinde muhafaza edilmek şartıyla 7 gün süreyle etkinliğini korur.

Ticari Takdim Şekli:
20 ml’lik renksiz toz içeren cam flakonlar, 10 ml çözücü içeren şeffaf ampullerle birlikte karton kutularda satışa sunulmuştur.