Cestacit Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Köpek ve kedilerde sestodlardan (şerit) ileri gelen invazyonlar ve klinik parazitoz olgularının sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Kas içi veya deri altı enjeksiyon şeklinde uygulanır. Pratik doz tablosu aşağıdaki şekildedir:
Köpekler Kediler
Canlı ağırlık Parenteral ilaç dozu Canlı ağırlık Parenteral ilaç dozu
2,5 kg’dan daha hafif olan 0,3 ml 2,5 kg’dan daha hafif olan 0,2 ml
3 – 5 kg arası 0,5 ml 2,5 - 4 kg arası 0,4 ml
5,5 – 10 kg 1 ml 4,5 kg’dan daha ağır olanlar 0,6 ml
10 kg’dan ağır olanlarda 0,2 ml / 2,5 kg c.a. - -

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Köpek ve kedilerde kullanılmaya özgü bir spesiyalite olduğundan yasal arınma sürecinin uygulanması gerekmemektedir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Güneş ışığından korunarak, 25 ºC'den düşük yerlerde tutulur.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutu içerisinde; 10 – 20 ve 50 ml’lik flakonlarda satışa sunulmuştur.