Lactosef Meme İçi Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Laktasyondaki ineklerde, sefapirine duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan akut ve kronik mastit tedavisinde kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Her enfekte meme lobuna 1 enjektör içeriği verilir.
İlaç verilecek olan meme lobu uygulamadan önce tamamen sağılıp boşaltılmalı ve meme başı temizlenmelidir. Uygulama bir sonraki sağımda tekrar edilir.
Toplamda üç uygulama yapılır.
Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et için: 4 gün Süt için: 5 gün (10 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
10 gramlık polietilen enjektörler; 1, 4, 20 ve 50 adetlik ambalajlarda satışa sunulmuştur