Bakteral Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Sığır, koyun, keçi ve atlarda sistemik enfeksiyonlarda, septisemilerde, viral enfeksiyonlarla komplike sekonder bakteri enfeksiyonlarında kullanılır. Bu kapsamda başlıca kullanım alanları solunum yolu hastalıkları, gurm, kolibasilloz, E. coli enterit, salmonelloz, aktinomikoz, listerioz, piyelonefrit, piyeten ve pododermatitin sistemik tedavisinde; yara enfeksiyonları, mastit, metrit ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarında lokal tedavilere destek olarak kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığırlarda: Damar içi, kas içi, deri altı ve trake içi,
Atlarda: Tercihen yavaş ve vücut ısısına yakın damar içi, gerekli durumlarda kas içi ve trake içi,
Koyun ve keçilerde: Damar içi, kas içi uygulanır.
Pratik dozu: 50 kg c.a./ 3 ml uygulanır.
Genellikle tek doz yeterli olmakla beraber, gerek duyulduğunda 48 saat sonra aynı doz tekrar edilir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır, koyun ve keçilerde;
Et için: 14 gün
Süt için: 5 gün (10 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda ısısında (15 – 25ºC) muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
İlk kullanılışından itibaren 28 gün içinde kullanılabilir.

Ticari Takdim Şekli:
20 ml, 50 ml ve 100 ml'lik kahverengi cam flakonlar karton kutularda satışa sunulmuştur.