Oxy-T Deri Antibakteriyeli Sprey

Kullanım Sahası:
Evcil hayvanlarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana gelen deri, meme, tırnak enfeksiyonları ve yaralanmalarda tedavi amacıyla kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Uygulanacak bölge tamamen temizlendikten sonra 15-20 cm uzaklıktan enfekte bölge üzerine püskürtülerek uygulanır.
Günde 1-2 uygulama yapılır.
İyileşme tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.
Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.Sadece topikal uygulama içindir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Gerekli değildir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
25°C’nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz.Isı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
200 ml’lik beyaz alüminyum şişelerde satışa sunulmuştur.