Amoxigenta Enjeksiyonluk Süspansiyon

Kullanım Sahası:
Sığır ve atlarda, amoksisilin ve gentamisine duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum, sindirim, ürogenital sistem ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Derin kas içi yolla uygulanır.
Pratik doz:
Buzağı ve taylarda, 1 ml/10 kg c.a./gün dozunda uygulanır.
Sığır ve atlarda, 5 ml/50 kg c.a./gün dozunda uygulanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 80 gün
Süt için: 4 gün (8 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik renksiz cam şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.